Duchovní protektor Řádu

 

Jeho Blaženost Youssef I. Absi
Melchitský řeckokatolický patriarcha Jeruzalema, Alexandrie, Antiochie a celého Východu

Jeho blaženost patriarcha Youssef Absi se narodil 20. června 1946 v Damašku. V roce 1973 byl vysvěcen knězem a stal se kaplanem Misionářské společnosti sv. Pavla. Po ukončení filozofických a teologických studií na významném semináři sv. Pavla v Harissu (Libanon) získal licenci na filosofii na libanonské univerzitě, získal licenciát v teologii na Institutu svatého Pavla v Harissu a doktorát v hudebních vědách na Univerzitě Kaslik. 2001 byl jmenován titulárním arcibiskup z Tarzu pro řecké melchitské katolíky a byl zároveň kuriálním biskupem patriarchátu. 2007

Od roku 2007 působil jako patriarchální vikář v damašské arcidiecéze.
Pomáhal jako spolusvědčující v biskupském vysvěcení Jásira Ayyashe, arcibiskupa Petry a Philadelphie v Jordánsku.
2017
Biskup Joussef Absi byl zvolen ve středu 20. června 2017, jeho narozeniny, Synodem Melkitské katolické církve, aby se stal dalším patriarchou Antiochie a vůdcem světových 1,6 milionu melchitských katoliků.
 

 

Z Lazariánského Reunionu

Nejnovější číslo časopisu Reunion – 2019/03

 

Novinky

Rádi bychom vás srdečně pozvali na historicky první samostatný koncert třídy zobcových fléten Konzervatoře Jana Deyla, který se uskuteční formou benefičního večera v katedrálním chrámu sv. Vavřince na pražském Petříně v pondělí 17. června od 19:00. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude využit na podporu Oddělení paliativní péče Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského, která se nachází hned pod Petřínem.

Kontakt

Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského, z.s. Vodičkova 682/20
Praha 1
110 00
lazarus.cz@seznam.cz